Adviesbureaus

Adviesbureaus bij Stichting Keurmerk Touringcarbedrijf

Voor de aspectcertificering Besloten Busvervoer kunt u zelf een keuze maken uit de verschillende adviesbureaus die u kunnen begeleiden bij de implementatie en het bewaken van het certificeringstraject. Het is overigens ook niet voorgeschreven dat een adviesbureau wordt ingehuurd. In het stappenplan kunt u zien welke stappen u moet ondernemen.

Stichting Keurmerk Touringcarbedrijf laat de keuze voor een adviesbureau over aan de markt. Daarom ook worden er geen kwalitatieve criteria aan de adviesbureaus gesteld door SKTB.

Criteria Aspectcertificaat Besloten Busvervoer

De criteria van het Aspectcertificaat Besloten Busvervoer zijn zo geformuleerd dat de ondernemer er ook voor kan kiezen het systeem zelfstandig te implementeren op basis van de huidige werkwijze binnen het bedrijf. Er kan dan bijvoorbeeld gekozen worden hier een HBO- of universitair student-stagiair voorbereidende werkzaamheden te laten verrichten.

Bekijk het stappenplan Certificering voor het Keurmerk Touringcarbedrijf

  1. Bepaal of u het aspectsysteem geheel zelfstandig of met hulp van een ander wilt vormgeven. Kies in dat geval voor een stagiaire, een adviesbureau of een combinatie van beiden. Het inschakelen van een externe kracht heeft als voordeel dat deze een brug vormt tussen het personeel en de directie;
  2. Maak iemand binnen uw bedrijf verantwoordelijk en aanspreekbaar op de voortgang van de implementatie. In uw toekomst als Keurmerkbedrijf kan deze persoon vervolgens uw kwaliteitsmanager zijn;
  3. Zorg bij de start voor een voorlichtingsavond voor uw chauffeurs, maar ook voor de andere medewerkers zoals de monteurs en receptionistes. Zij zijn in de dagelijkse praktijk immers nauw betrokken bij de opzet en uitvoering van het aspectcertificaat;
  4. Bepaal of u slechts ondersteuning nodig heeft op weg naar de eerste certificeringsaudit. U kunt ook voor een iets langere doorlooptijd kiezen, bijvoorbeeld tot en met de eerste review audit van een half jaar later. Uit ervaring van andere branches blijkt dat na het behalen van het certificaat zaken snel kunnen wegzakken. Het is daarom van belang de organisatie van uw onderneming scherp te houden op de vereiste procedures;
  5. Leg afspraken met bureaus helder vast en hanteer een strakke planning met vaste data waarop zaken af dienen te zijn, niet alleen door het bureau maar ook door u en uw medewerkers. Niets is zo demotiverend als een langdradige implementatie van een nieuwe aanpak. Maak ook duidelijke afspraken met het bureau over de (auteurs-) rechten op het resulterende kwaliteitshandboek van uw bedrijf. Zorg dat u ook voor de toekomst kan beschikken over een digitale versie van dit handboek, zodat u zelfstandig wijzigingen kunt verwerken;
  6. Ervaar ook als ondernemer dat een nieuwe aanpak de mogelijkheid biedt om zaken anders en wellicht nog beter te organiseren. In feite krijgt uw bedrijf “één keer” de kans om in bescheiden mate haar activiteiten te ‘reorganiseren’ danwel te herschikken;
  7. Probeer wel te voorkomen dat zaken die binnen uw bedrijf al goed geregeld waren onnodig gewijzigd worden. Uw werkwijze kan gewoon in het kwaliteitshandboek worden opgenomen en hoeft niet ingewisseld te worden voor een gelijkwaardige variant, puur omdat uw adviseur daarmee beter bekend is. Dit bespaart tijd, geld en ergernis bij uw medewerkers;
  8. En als u het aspectcertificaat en de erkenning met het Keurmerk Touringcarbedrijf heeft behaald, besteed er dan voldoende publiciteit aan in de regio, maar vooral ook onder het personeel. Dat schept een band die motiverend werkt. Zo voelt het personeel zich betrokken bij uw doelstellingen.

Overzicht van adviesbureaus voor het Aspectcertificaat Besloten Busvervoer


DVG B.V. Personenvervoer
ContactM. Leenders
AdresTrees Kinstraat 19
Pcode/Plaats5122 CM Rijen
Telefoon088-1264030
Fax088-1264090
E-mailadreskwaliteit@dvg.nl
Websitewww.dvg.nl/kwaliteit-opleidngen/
Begeleiding bij: Keurmerk Touringcarbedrijf; ISO 9001: 2015;  ISO 14001, Keurmerk Taxibedrijf, ILT convenant. Opleidingen voor taxi- en touringcarchauffeurs. U kunt ook bij ons terecht wanneer u niet aangesloten bent bij DVG (zie http://www.progress4taxi.nl/ )

L.A. Raadhuys
ContactMarc Ligtenberg
AdresKorte kwikaardweg 2
Pcode/PlaatsB- 2980 Zoersel
Telefoon06-546.043.46
Fax0032-3-7557397
E-mailadresm.ligtenberg@l-araadhuys.com
Websitehttp://www.l-araadhuys.com
L.A.Raadhuys begeleidt bedrijven naast keurmerk Touringcarbedrijven en TX-Keur voor taxibedrijven; ook ISO-9001 norm, ISO-14001 norm en MVO – maatschappelijk verantwoord ondernemen in samenwerking met een aantal certificatie-instituten.

MSO Bedrijfsservices
ContactMarcel Oosterlee
AdresNachtegaallaan 21
Pcode/Plaats3181 SL Rozenburg
Telefoon0181-214479 (06-14010568)
Fax0181-214479
E-mailadresinfo@mso-bedrijfsservices.nl
Websitewww.mso-bedrijfsservices.nl
Advies, ondersteuning en begeleiding op het gebied van Kwaliteits-, Arbo- en Milieuzorgsystemen. Gespecialiseerd in o.a. het Aspectcertificaat besloten Busvervoer, het Keurmerk Taxibedrijf, ISO 9001:2015, ISO 14000, Europese aanbestedingen, opstellen RI&E, en Interne audits van kwaliteitszorgsystemen.

Perception C&T
ContactJoost Lobstein
AdresOosterweg 98
Pcode/Plaats9751 PK Haren
Telefoon050-3182580 (06-51991584)
E-mailadresinfo@perception.nl
Websitewww.perception.nl
 Perception ondersteunt touringcar- en taxibedrijven bij het behalen en behouden van het ISO9001 certificaat, het Keurmerk Touringcar en TX-keur. Sinds 1994 we hebben een 100% score bij certificeringstrajecten. Met onze pragmatische insteek bij het opzetten en implementeren van kwaliteitssystemen zorgen we ervoor dat het bedrijf een kwaliteitssysteem krijgt, waar ze goed mee uit de voeten kunnen en wat ze helpt de bedrijfsvoering op een hoger peil te brengen. Daarnaast verlenen we ondersteuning bij afsluiten handhavingsconvenant ILenT, ISO 14001 certificatie, (Europese) aanbestedingstrajecten en het opstellen van RI&E en Plan van Aanpak.
Qemc
ContactTjarko E. Vrugt
AdresBraspenninghof 14
Pcode/Plaats5551 DM Valkenswaard
Telefoon040-201 31 54 (06-12859084)
E-mailadresqemc@me.com
Websitewww.qemc.nl
Qemc heeft personenvervoer als specialisme en levert maatwerk bij het uitvoeren van alle voorkomende werkzaamheden bij het opzetten, invoeren en behouden van een certificeerbaar managementsysteem op basis van ISO-9001-2015; Veiligheidsdocument-SKTB; de vervoersrisico-analyse op basis van geldende wet-/regelgeving en vervoer, een ILT – Convenant of de Format SKTB – Rij-/Rusttijden. Het kwaliteitshandboek verkrijgt u op papier en digitaal en is eenvoudig te onderhouden. Ook met ISO-14001, MVO (ISO-26000), MVO-Prestatieladder, CO2-footprint, F-Gassen bedrijfscertificering, Training Interne Audit, TX-keur, Europese Aanbestedingen heeft Qemc ruime ervaring. Door specialisatie in personenvervoer heeft Qemc een meerwaarde voor uw organisatie.

Qm+T Qualitymanagement, mediation en Training
ContactW. Stappers
AdresDalempromenade 15
Pcode/Plaats5035 KLTilburg
Telefoon013 211 5552(06-15242908)
Fax
E-mailadresw.stappers1@live.nl
Website
Sinds 1992 zijn wij, op branche- en/of bedrijfsniveau, betrokken bij het Keurmerk touringcarbedrijf, ISO9001:2015 en Keurmerk taxibedrijf. Onder andere als begeleider van 3 pilotbedrijven en medeontwikkelaar van de “Calamiteitencode”en Veiligheidskaarten. Ons Handboek “Preventiemedewerker “ waarin opgenomen RI en E, evenals Intern auditsysteem, handboeken en documenten onderscheiden zich door gebruiksgemak en onderhoudsvriendelijkheid. Wij verzorgen bedrijfsgerichte trainingen op maat, waaronder; “Intern auditor“, “Herhalingscursus BHV“ , “Preventiemedewerker“ en analysevaardigheid.

SyKAM
ContactF.W van Leeuwen
AdresOmmeslag 15
Pcode/Plaats2805 DV Gouda
Telefoon06-51166848
Fax084-711 79 69
E-mailadresinfo@sykam.nl
Website
Sykam is een organisatie die zich gespecialiseerd heeft op het gebied van systeemzorg: kwaliteit, Arbo en milieu binnen de mobiliteitsbranche. De medewerkers van Sykam zijn als adviseur en externe auditor (bij certificatie-instellingen) zeer bekend met de bedrijfsprocessen van bovengenoemde bedrijven. SyKAM zorgt voor de opzet en begeleiding van onderstaande managementsystemen en erkenningsregelingen bij zowel kleine bedrijven als grote organisaties. SyKAM verzorgt: Keurmerk Touringcarbedrijf; ISO 9001: 2015 (kwaliteit); OHSAS 18001 (Arbo); ISO 14001 (milieu); Keurmerk Taxibedrijf

Team Kikk
ContactG. Verlaat
AdresNevelgaarde 40
Pcode/Plaats3436 ZZ Nieuwegein
Telefoon085 487 56 90
Fax
E-mailadresinfo@teamkikk.nl
Websitewww.teamkikk.nl
Team Kikk is een adviesbureau gericht op het MKB – vanuit onze business units helpen wij organisaties met het inrichten en beheren van hun Kwaliteits- en Personeelsmanagement. Vanuit Kikk Kwaliteitszorg optimaliseren wij kwaliteits- en/of managementsystemen zodat de processen efficiënt zijn ingericht en de continuïteit wordt geborgd. Tevens begeleiden wij ondernemers naar de formele certificering volgens de ISO norm, waaronder SKTB. Om te zorgen dat het maximale uit het kwaliteitssysteem wordt gehaald en het ‘makkelijk’ beheersbaar te houden, voorziet Kikk Kwaliteitszorg ondernemers van verschillende diensten en tools.

Van Veggel Consultancy
ContactI. van Veggel
AdresDom S. Dubuissonstraat 66
Pcode/Plaats5056 HP Berkel Enschot
Telefoon013-523 05 11
Fax013-521 65 87
E-mailadresvanveggel@vvc.nu
Websitewww.vvc.nu
Van Veggel Consultancy begeleidt u naar certificering conform de aspecten zoals beschreven in het Keurmerk Touringcarbedrijf, indien gewenst gecombineerd met certificering voor ISO-9001:2015 en het Keurmerk Taxibedrijf. Bezoek onze website voor meer info en de ruime lijst aan referenties die wij sinds 1996 hebben opgebouwd.

Laatste nieuws in je inbox?

Heb je nog vragen?