Over SKTB

Over Stichting Keurmerk Touringcarbedrijf – SKTB

Iedere dag maken vele duizenden mensen gebruik van een touringcar om op school, hun werk of hun een vrijetijdsbestemming te komen. Zij moeten er op kunnen vertrouwen dat dit veilig, comfortabel en klantvriendelijk gebeurt. Om dit te garanderen is de Stichting Keurmerk Touringcarbedrijf (SKTB) er. Al meer dan 25 jaar.

SKTB is dè onafhankelijke autoriteit op het gebied van kwaliteit in de touringcarbranche. Zij weet door haar contacten met alle stakeholders precies welke kwaliteitseisen garant staan voor veilig, comfortabel en klantvriendelijk touringcarvervoer. SKTB stelt de kwaliteitscriteria voor de branche op in een keurmerk, samen met opdrachtgevers en ziet er actief op toe dat keurmerkhouders blijvend voldoen aan de kwaliteitscriteria. SKTB geeft voorlichting over kwaliteit aan alle stakeholders en maakt zich sterk voor een hoog kwaliteitsniveau in de branche.

Stichting Keurmerk Touringcarbedrijf is in 1994 opgericht om de veiligheid en de kwaliteit van toeristisch, zakelijk en recreatief vervoer per touringcar te bevorderen en doorlopend te verbeteren. Stichting Keurmerk Touringcarbedrijf is de bewaker van de kwaliteitsnormen en -eisen. Zo krijgen consumenten meer inzicht en zekerheid in touringcar-kwaliteit.

Garanties SKTB

Touringcarbedrijven die het Keurmerk Touringcarbedrijf hebben bieden extra garanties aan hun klanten. Zij investeren gericht in de zaken die belangrijk zijn voor de consument, zoals veiligheid, comfort en een goede service. Zo zijn er afspraken over de vakbekwaamheid en de service en klantvriendelijkheid van de chauffeurs. Ook op het welzijn van de chauffeurs wordt gelet: SKTB eist strenge controle op de rij- en rusttijdenwetgeving en naleving van de sociale voorschriften van de branche.

SKTB werkt samen met diverse stakeholders zoals de ANVR bus touroperators, touringcarbouwers, en de touringcarondernemers die zijn verenigd in Koninklijk Nederlands Vervoer. Ook werkt SKTB samen met consumentenorganisaties zoals VVN, en allerlei overheidsinstanties, zoals ILT, RDW en de KLPD.

ISO 9001

Het Keurmerk Touringcarbedrijf SKTB bestaat uit ISO 9001, aangevuld met een Veiligheidsdocument waarin een branche-specifieke invulling van en een aanvulling op de ISO 9001 normen wordt gegeven. SKTB toetst door een onafhankelijke toetsing bedrijven op de eisen in het veiligheidsdocument.

SKTB Keurmerk: garantie voor veiligheid en comfort

Kwaliteitszorg en -controle

De naleving van de kwaliteitseisen wordt doorlopend gecontroleerd door SKTB. Dit gebeurt in samenwerking met een aantal onafhankelijke instanties, bijvoorbeeld de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT), de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) en de Stichting FSO/STO voor de naleving van de CAO. Daarnaast worden controles uitgevoerd door verschillende onafhankelijke auditinstellingen.

Het SKTB Keurmerkbedrijf doet regelmatig interne controles op basis van het kwaliteitshandboek. De onafhankelijke auditinstelling voert de externe controles uit. Daarmee heeft de klant een garantie voor kwaliteit in het toeristisch, zakelijk en recreatief vervoer.

Het Keurmerk Touringcarbedrijf: voor iedereen zichtbaar

De touringcarbedrijven met erkenning als Keurmerk Touringcarbedrijf zijn gemakkelijk te herkennen. Alle touringcars zijn voorzien van keurmerkstickers, die naast de entreedeur, aan de chauffeurszijde en aan de achterkant van de touringcar zijn aangebracht. Bovendien voeren alle keurmerkbedrijven het door de stichting verstrekte bedrijfsschild en hebben zij een jaarcertificaat met het logo van de stichting. Bij offertes voor grotere opdrachten of aanbestedingen kunt u bijvoorbeeld naar een kopie van het certificaat vragen.

 

Laatste nieuws in je inbox?

Heb je nog vragen?