Nieuws


Nieuwsberichten

Nieuws archief

Inschrijven nieuwsbrief

Schrijf u in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte

E-mail adres:

Afmelden

Smart Move
 Met het wintersportseizoen nog in volle gang, komen er regelmatig vragen binnen over bagage in het gangpad. U als keurmerkhouder hoeven we niet uit te leggen dat dit vanuit oogpunt van veiligheid volstrekt onacceptabel is: losse bagage vliegt als een projectiel door de cabine bij een noodstop. Daarnaast dient het gangpad altijd vrij te blijven om de bus snel te kunnen evacueren bij calamiteiten. Bij een calamiteit werkt bagage in het gangpad als een hindernissenbaan, met het risico van valpartijen en opstoppingen. Zeker wanneer de verlichting uitvalt of er rookontwikkeling is, kan dat levensgevaarlijke situaties opleveren.

SKTB adviseert de bedrijven dan ook om de chauffeurs opdracht te geven om hier goed op toe te zien en desgewenst in te grijpen. De Veiligheidsinstructie besteedt hier niet voor niets aandacht aan.

Lees verder

 Door de wijzigingen in de structuur van de stichting SKTB is vooral het laatste document ingrijpend gewijzigd. Zo is door de nieuw gekozen structuur bijvoorbeeld de rol van de commissie Keurmerk komen te vervallen. Het Veiligheidsdocument is ook gewijzigd naar aanleiding van de nieuwe structuur, maar minder ingrijpend. Bij dit document gaat het vooral om inhoudelijke wijzigingen, waarbij het advies inzake de brandblusinstallaties in het motorcompartiment het meest in het oog springend is.
 

Lees verder

 Voor het vertonen van videofilms en/of documentaires is volgens de Auteurswet toestemming nodig van de rechthebbenden. De vertoningsrechten en licenties werden voorheen beheerd door Videma maar zijn overgegaan naar FilmService. Voor alle soorten vertoningen geldt de wettelijke verplichting tot het aanschaffen van een licentie. Voor meer informatie klik hier

Lees verder

Op woensdag 18 november 2015 vond in Madurodam de jaarlijkse Keurmerkhoudersbijeenkomst plaats. Tijdens deze bijeenkomst is er ook aandacht besteedt aan een vooruitblik naar het nieuwe ISO. Tjarko Vrugt gaf alvast een voorproefje van de nieuwe systematiek en de overgangstermijnen. Voor zijn presentatie klik hier

Lees verder

De jaarlijkse Keurmerkhoudersbijeenkomst vindt dit jaar plaats op woensdag 18 november 2015. De locatie is dit jaar Madurodam in Den Haag. Houdt het Keurmerknieuws in de gaten voor meer informatie.

Lees verder

Pagina's: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13