Keurmerkreglementen

Veiligheidsdocument en Huishoudelijk Reglement

Een bedrijf dat het Keurmerk Touringcarbedrijf wil verkrijgen, moet gecertificeerd te zijn volgens ISO 9001 én volgens het door SKTB ontwikkelde Veiligheidsdocument.

Download het Veiligheidsdocument en het Huishoudelijk Reglement, versie 01-01-2016.

Het Veiligheidsdocument geeft een branchespecifieke invulling van en aanvulling op de algemene ISO 9001 norm en omvat onder meer de bovenwettelijke Keurmerkeisen. Het Huishoudelijk Reglement regelt de verhoudingen tussen SKTB, de Keurmerkhouders, de certificatie-instellingen en het College van Stakeholders.

LET OP: sinds 1 januari 2018 is een addendum op de reglementen van kracht

Download het addendum.

Bekijk alle SKTB-documenten >

Laatste nieuws in je inbox?

Heb je nog vragen?