Voorwaarden en Klachtenregeling

Algemene voorwaarden

Reisvoorwaarden ANVR

Op reizen geboekt bij een ANVR touroperator zijn de ANVR Reisvoorwaarden van toepassing. Deze reisvoorwaarden kunt u vinden op de website van de ANVR. Bij klachten over de (touringcar-)reis moet u zich richten tot uw touroperator.

Algemene Buscharter Voorwaarden ANVR-KNV

Op touringcarreizen van ANVR touroperators, uitgevoerd door touringcarbedrijven die lid van KNV Busvervoer zijn en of erkend zijn als Keurmerk Touringcarbedrijf, zijn de Algemene Buscharter Voorwaarden ANVR-KNV van toepassing. Deze voorwaarden hebben met name betrekking op de overeenkomst tussen touroperator en touringcarbedrijf. De voorwaarden kunt u hier vinden.

Klachtenregeling

Ieder Keurmerk Touringcarbedrijf beschikt over een eigen interne klachtenregeling. Wanneer u een klacht heeft, kunt u bij het betreffende bedrijf een exemplaar van de klachtenregeling opvragen. De directie van het bedrijf is verantwoordelijk voor een vlotte en correcte afhandeling van uw klacht. Mocht de afhandeling van de klacht in uw ogen niet correct zijn of niet het gewenste resultaat opleveren, dan kunt u zich wenden tot de geschillencommissie van KNV Busvervoer. Deze geschillencommissie behandelt alle klachten over leden van KNV Busvervoer, inclusief de Keurmerkhouders. De voorwaarden kunt u hier vinden. Uw klacht kunt u richten tot: KNV Busvervoer, Geschillencommissie, Postbus 19365, 2500 CJ Den Haag. 

 

Format 'Interne procescontrole keurmerkhouders'

Op basis van de Criteria 1. Kwaliteitsbeleid, 4.1. Uitvoering van vervoer en 8. Analyse en verbetering, dient een ondernemer in overleg met zijn certificerende instelling een format interne procescontrole in te voeren en toe te passen. De toelichting op het format vindt u hier. Over dit format zijn in 2008 workshops gehouden. Onder het tabblad “documenten” vindt u onder “Interne Procescontrole Keurmerkhouders” de powerpointpresentatie van de workshops plus een blanco format, die u desgewenst in uw eigen bedrijf kunt toepassen, en een ingevulde voorbeeldformat.

Voorbeeldtekst "ongewenst gedrag"

Met ingang van Versie 1-1-2004 zijn in het Keurmerkreglementen (artikel 2 sub F lid 3 en 4) bepalingen opgenomen inzake opname van voorschriften inzake ongewenst gedrag in het personeelshandboek. SKT heeft hiervoor een voorbeeldtekst opgesteld, die u desgewenst als basis voor uw personeelshandboek zou kunnen gebruiken. Klik hier voor de tekst.