Overige reglementen

Format 'Interne procescontrole keurmerkhouders'
Op basis van de Criteria 1. Kwaliteitsbeleid, 4.1. Uitvoering van vervoer en 8. Analyse en verbetering, dient een ondernemer in overleg met zijn certificerende instelling een format interne procescontrole in te voeren en toe te passen. De toelichting op het format vindt u hier. Over dit format zijn in 2008 workshops gehouden. Onder het tabblad “downloads” vindt u onder “Interne Procescontrole Keurmerkhouders” de powerpointpresentatie van de workshops plus een blanco format, die u desgewenst in uw eigen bedrijf kunt toepassen, en een ingevulde voorbeeldformat.

Voorbeeldtekst 'ongewenst gedrag'
Met ingang van Versie 1-1-2004 zijn in het Keurmerkreglementen (artikel 2 sub F lid 3 en 4) bepalingen opgenomen inzake opname van voorschriften inzake ongewenst gedrag in het personeelshandboek. SKT heeft hiervoor een voorbeeldtekst opgesteld, die u desgewenst als basis voor uw personeelshandboek zou kunnen gebruiken. Klik hier voor de tekst.